De bevrijding VE-Day 

VE-dag (in het Engels Victory in Europe Day, afgekort VE-day) is de jaarlijkse viering van de overwinningsdag waarop Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als Dag van de Overwinning gevierd omdat door het lokale tijdsverschil de capitulatie in de Sovjet-Unie de volgende morgen inging.

De Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken capituleerden op 4 mei op de Lűneburger Heide. Het Duitse opperbevel tekent het document ter overgave. De capitulatie trad in werking op 5 mei om 08:00 uur. Op 5 mei 1945 is de bevrijding van heel Nederland dus een feit. In Hotel de Wereld in Wageningen tekende de bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland de bevelen ter implementatie van het document van overgave van 4 mei 1945. Nederland viert na vijf lange jaren bezetting uitgelaten feest.

Op 7 mei 1945, vijf jaar en acht maanden nadat Duitsland de vijandelijkheden begon met een aanval op Polen, gaf Duitsland zich gewonnen. De overgave van Duitsland aan de geallieerde strijdkrachten vond plaats in een kleine school in Reims (Frankrijk) die tijdelijk als hoofdkwartier diende voor de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower.

De Duitsers begonnen de besprekingen in de hoop, dat zij met de Westerse mogendheden mogelijk gunstige afspraken konden maken. Aan de andere kant van Duitsland rukten de Russen op en de Duitsers wisten dat met dit land in ieder geval geen voor Duitsland gunstige afspraken gemaakt konden worden.Dwight D. Eisenhower eiste echter dat alle legereenheden de strijd moesten staken, ook de strijdkrachten die in gevecht waren met Russische eenheden. Duitsland moest de strijd op het land, in de lucht en op zee voor middernacht op 8 mei 1945 staken.

De oorlog was definitief voorbij.

Top