Dolle Dinsdag

Op 3 en 4 september 1944 werden Brussel en Antwerpen bevrijd. Op 4 september verzond minister-president Gerbrandy het volgende (luister) bericht via Radio Oranje. In Nederland waren de mensen door het dolle heen (de zogenaamde Dolle Dinsdag) vanwege dit nieuws. De Duitse troepen trokken zich in snel tempo terug. Zij wisten zich echter te reorganiseren doordat de geallieerden de opmars tijdelijk staakten.


Top