Artillerie en het gebruik ervan.

                                          

Gedurende de gehele tweede wereldoorlog is er op alle fronten door zowel de geallieerde als door de Weermacht gebruik gemaakt van Artillerie. Er waren diverse soorten kanonnen of te wel houwitsers die ingezet werden.De kanonnen konden op verschillende manieren worden ingezet vaak werd er een vuurwals gemaakt  of een inleidende beschieting waar eigen troepen dan achter aan konden trekken om zo de vijandelijke stellingen te kunnen overmeesteren.Er waren ook verschillende type graten die gebruikt werden zoals de brisantgranaat voor scherfwerking een rookgranaat voor maskering of markering of een lichtgranaat om in het donker te kunnen zien.De Artillerie stond altijd opgesteld achter het front en schoot over de eigen linies heen. Hiervoor werd een voorwaartse waarnemer gebruikt de gevaarlijkste wapens die deze soldaten in bezit had was dan ook de kaart en zijn radio.Deze militairen waren vaak van de Artillerie eenheid die achter het front stond en werden tijdens de missie toebedeeld aan de eenheden aan het front.De meeste militaire slachtoffers vielen dan ook door rondvliegende granaat scherven en splinter dan door kogels.De meeste burgerslachtoffers die in Nederland vielen tijdens de oorlog vielen kwamen door geallieerde bommen.

Het Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) gaat uit van 8000 tot 10.000 burgerdoden door luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog.Tot ongeveer 1300 van hen stierven door Duitse bombardementen.Top